Rekolekcje muzyków kościelnych Diecezji Toruńskiej 2022

Rekolekcje muzyków kościelnych Diecezji Toruńskiej 2022

W dniach 29-31 sierpnia 2022 roku gościnne mury Diecezjalnego
Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim zgromadziły na rekolekcjach ponad 25 muzyków kościelnych: chórzystów i organistów. Spotkaliśmy się, by podziękować za swoje powołanie do służby muzycznej, powierzyć kolejny jej rok Niebieskiemu Dyrygentowi i zaczerpnąć sił z darów, jakimi są: Eucharystia, Boże Słowo, Sakrament Pokuty i Pojednania, warsztaty muzyki liturgicznej oraz spotkanie z drugim człowiekiem.
Przez czas spotkania przeprowadzał rekolektantów Ksiądz Marcin Ziółkowski - wicedyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego we Włocławku. który czerpiąc ze skarbca, jakim jest Pismo Święte, nauczanie Kościoła, literatura i muzyka wskazywał na piękno i wartość muzycznej służby Bogu. Uwrażliwiał uczestników na to, by z ostrożnością i wiernością Duchowi Świętemu pełnili powierzone im zadania. Podkreślał, że rekolekcje to czas na „zatrzymanie się”, na pauzę, która- jak w muzyce, jest sposobnością do echa,
zaczerpnięcia oddechu przed tym, co nas czeka, przywołania dźwięków naszego życia, a także dostrzeżenia i odrzucenia nie zawsze czystych dźwięków świata.
Podczas rekolekcji nie zabrakło również czasu na naukę. Przez dostojne i piękne tajniki chorału gregoriańskiego przeprowadzał uczestników Ksiądz Mariusz Klimek. Zwieńczeniem warsztatów był wspólny śpiew podczas Mszy Świętej na zakończenie rekolekcji.
Uczestnicy zmierzyli się także, pod okiem Pana Kamil Frąś z tematem improwizacji organowej
i zagadnieniem prawidłowej akcentacji w śpiewie Psalmów.

Muzyka rozbrzmiewała nie tylko w sercach, ale i wypływała z ust i spod palców przyszłych i praktykujących już muzyków kościelnych. Napełnieni mocą Ducha Świętego i „Posłani w pokoju Chrystusa” rozpoczęli kolejny etap muzycznej służby Bogu i Kościołowi.

autor tekstu: Marzenna Cupa
autorzy zdjęć: Jerzy Nowicki i Mateusz Mielczarek