List gratulacyjny z okazji 100-lecia Chóru "Dzwon"