Liturgia gregoriańska u oo. Franciszkanów w Toruniu

Liturgia gregoriańska u oo. Franciszkanów w Toruniu

?Przed nami niezwykłe wydarzenie? ✝️Już 9 marca o 18:00 u Franciszkanie w Toruniu podczas Nieszporów z IV niedzieli Wielkiego Postu (Laetare), którym przewodniczyć będzie dk. Henryk Muński Ofm, zaśpiewa Schola Gregoriańska Liquor Pacis pod dyrekcją znanego już nam ks. Maciej Kępczyński. ✝️Po nabożeństwie nieszporów Schola uświetni swoim śpiewem również celebrację Mszy Świętej o 18:30 częściowo w języku łacińskim, która będzie sprawowana już z formularza IV Niedzieli Wielkiego Postu pod przewodnictwem o. Jozue Misiaka?