O Studium

Sobór Watykański II wskazuje na muzyczną tradycję Kościoła jako skarbiec nieocenionej wartości, wybijający się ponad inne sztuki, przede wszystkim przez to, że śpiew kościelny związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii (KL,112). Przywiązując wagę do teoretycznego i praktycznego wykształcenia muzycznego, Sobór zaleca zakładanie instytutów muzyki kościelnej, a także liturgiczną formacja osób, które kształcą się w tej dziedzinie (por KL,115).

Po myśli wskazań soborowych, kierowany troską o prawidłowy rozwój muzyki kościelnej w Diecezji Toruńskiej, ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Suski erygował 27 czerwca 1996 r. w uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy Patronki Diecezji – Studium Organistowskie, które swoją działalność rozpoczęło dnia 1 września 1996 r. Patronem szkoły został związany z ziemią chełmińską kapłan, znakomity pedagog i muzyk – Grzegorz Gerwazy Gorczycki.

Celem działalności Studium jest pielęgnowanie tradycji i pomnażanie dorobku religijnej kultury muzycznej. Zamierzone cele Studium realizuje poprzez kształcenie i wychowanie muzyków kościelnych: organistów, dyrygentów kościelnych zespołów muzycznych i animatorów życia muzycznego.

 

Historia Studium

Siedziba Studium do czerwca 2020 roku mieściła się w Toruniu przy ulicy Jodłowej 13, w jednym z budynków należących do parafii Matki Bożej Królowej Polski na I Rubinkowie. Obecnie SMKDT mieści się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, pl. Bł. S. W. Frelichowskiego 1.

Pierwszym dyrektorem Studium był ks. kan. F. Wnuk-Lipiński, który funkcję tą sprawował przez pięć pierwszych lat istnienia szkoły, a po nim, w 2001 roku obowiązki dyrektora przejął ks. dr M. Klimek, który kierował uczelnią przez dwadzieścia lat. Od 1.09. 2021 r. dyrektorem SMK jest ks. Maciej Kępczyński.

Ogromny wkład w tworzenie podstaw programowych SMK miał ks. doc. dr hab. A. Filaber – kapłan, dyrygent Chóru Archikatedry Warszawskiej, a także Przewodniczący Komisji Muzyki Kościelnej w archidiecezji Warszawskiej. W latach 1996 – 2001 ks. doc. dr hab. A. Filaber pełnił funkcję dyrektora programowego szkoły, a także był jej zasłużonym wykładowcą. On to zaprosił do współpracy grono doświadczonych pedagogów (m.in. teoretyków muzyki i instrumentalistów), którzy razem z nim podjęli się zadania kształcenia przyszłych muzyków kościelnych. W ramach zajęć ze słuchaczami Studium starają się oni ofiarnie dzielić swoją wiedzą muzyczną i doświadczeniem.

W roku 2009, w związku z rozszerzeniem oferty edukacyjnej, nazwa uczelni została zmieniona na Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej na mocy dekretu ks. Biskupa Andrzeja Suskiego.

W czerwcu 2020 roku przeniesiono siedzibę SMK do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej.