Plan zajęć

PLAN ZAJĘĆ 2020/2021
Godz. ROK I ROK II ROK III ROK IV ROK V KANTORZY
8:00-8:45 Liturgika
Maciej Kępczyński
8:55-9:40 Emisja głosu,
czytanie nut głosem

Karolina Pankowska
Harmonia
funkcyjna

Katarzyna Kamińska
Harmonia
modalna

Czesław Grajewski
Podstawy
improwizacji

Kamil Frąś
Psalmodia
Maciej Kępczyński
9:50-10:35 Emisja głosu,
czytanie nut głosem

Karolina Pankowska
Kształcenie
słuchu

Agata Ciechacka
Harmonia
funkcyjna

Katarzyna Kamińska
Harmonia
modalna

Czesław Grajewski
Akompaniament
liturgiczny

Kamil Frąś
Odczytywanie
zapisu nutowego

Monika Biesaga
10:45-11:30 Zasady
muzyki

Monika Biesaga
Kształcenie
słuchu

Agata Ciechacka
Śpiew
gregoriański

Maciej Kępczyński
Akompaniament
liturgiczny

Kamil Frąś
Harmonia
modalna

Czesław Grajewski
Emisja głosu,
czytanie nut głosem

Agnieszka Morisson
11:40-12:25 Zasady
muzyki

Monika Biesaga
Harmonia
funkcyjna

Katarzyna Kamińska
Kształcenie
słuchu

Agata Ciechacka
Harmonia
praktyczna

Marcin Łęcki
Dyrygowanie
Maciej Kępczyński
Emisja głosu, 
czytanie nut głosem

Agnieszka Morisson
12:35-13:20 Kształcenie słuchu
Agata Ciechacka
Harmonia
funkcyjna

Katarzyna Kamińska
Liturgia
obrzędów

Maciej Kępczyński
Liturgia
obrzędów

Marcin Łęcki
Harmonia
modalna

Czesław Grajewski
Liturgia
obrzędów

Maciej Kępczyński
13:20-13:50 Przerwa/ Audycje
13:50-15:20 Chór
Maciej Kępczyński
Zajęcia indywidualne
(45 min. tygodniowo)
* Fortepian (od I do V semestru)
* Organy (od VI do X semestru)
* Emisja głosu indywidualna (od III do V semestru)