Plan zajęć

PLAN ZAJĘĆ 2022/2023
Godz. ROK I ROK II ROK III ROK IV ROK V KANTORZY
8:00-8:45 Prawodawstwo muzyki liturgicznej
Maciej Kępczyński
8:55-9:40 Emisja głosu,
czytanie nut głosem

Karolina Pankowska/ Ada Gliszczyńska
Harmonia
funkcyjna

Janusz 
Janowski


Akompaniament
liturgiczny

Kamil Frąś

Harmonia
modalna

Czesław Grajewski
Psalmodia
Maciej Kępczyński
9:50-10:35 Emisja głosu,
czytanie nut głosem

Karolina Pankowska/ Ada Gliszczyńska
Kształcenie
słuchu

Agata Ciechacka
Harmonia
funkcyjna

Janusz 
Janowski
Harmonia
modalna

Czesław Grajewski
Akompaniament
liturgiczny

Kamil Frąś
Odczytywanie
zapisu nutowego

Monika Biesaga
10:45-11:30 Zasady
muzyki

Monika Biesaga
Kształcenie
słuchu

Agata Ciechacka
Śpiew
gregoriański

Maciej Kępczyński
Harmonia
modalna

Czesław Grajewski
Akompaniament
liturgiczny

Kamil Frąś
Emisja głosu,
czytanie nut głosem

Ada Gliszczyńska
11:40-12:25 Zasady
muzyki

Monika Biesaga
Harmonia
funkcyjna

Janusz 
Janowski
Kształcenie
słuchu

Agata Ciechacka
Harmonia
praktyczna

Marcin Łęcki
Harmonia
modalna

Czesław Grajewski
Emisja głosu, 
czytanie nut głosem

Ada Gliszczyńska
12:35-13:20 Kształcenie słuchu
Agata Ciechacka
Harmonia
funkcyjna

Janusz 
​​​​​​​Janowski
Liturgia
obrzędów

Maciej Kępczyński
Liturgia
obrzędów

Marcin Łęcki
Dyrygowanie
Ada Gliszczyńska
Liturgia
obrzędów

Maciej Kępczyński
13:30-15:30 Chór
Maciej Kępczyński/ Ada Gliszczyńska
Zajęcia indywidualne
(45 min. tygodniowo)
* Fortepian (od I do V semestru)
* Organy (od VI do X semestru)
* Emisja głosu indywidualna (od III do V semestru)