Kantorki zachęcają do nauki w SMK!

Kantorki zachęcają do nauki w SMK!

KANTOR...
... na tym kierunku nauczysz się jak dobrze śpiewać i prowadzić śpiew w kościele.

Kształcenie kantorów obejmuje: wykonawstwo psalmodii, czytanie nut głosem, odczytywanie zapisu nutowego, liturgikę, prawodawstwo muzyki kościelnej, historię muzyki, formy muzyczne, podstawy dyrygowania, emisję głosu zbiorową i indywidualną (4 semestry), praktyki w kościołach Diecezji Toruńskiej (2 rok).

Czas trwania nauki: 2 lata