Płatności

Zarządzenie Dyrektora
Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej
im. ks. G. G. Gorczyckiego 
z dnia 1 września 2023 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi w roku 2023/2024

 
1. Ustala się następujące kwoty opłat dla słuchaczy SMK w roku 2023/2024:

1.1. Opłata rekrutacyja  (płatne gotówką w dniu inauguracji) 100 ,00 zł.

1.2. Czesne miesięczne (płatne przelewem na konto Kurii Diecezjalnej Toruńskiej):
1.2.1. Kierunek: Organista  250,00 zł.
1.2.2. Kierunek: Kantor  250,00 zł.
1.2.3. Kierunek: Kantor z dodatkowym fortepianem (30 min./tydzień) 350,00 zł.

1.3. Opłata za egzamin komisyjny (płatne przelewem na Konto Kurii Diecezjalnej Toruńskiej): 100,00 zł.

1.4. Opłata za dodatkowe zajęcia (płatne przelewem na Konto Kurii Diecezjalnej Toruńskiej):
1.4.1. Zajęcia wyrównawcze 50,00 zł./45 min.
1.4.2. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 50,00 zł/45 min.

1.5. Opłata za dziennik praktyk (płatne przelewem na Konto Kurii Diecezjalnej Toruńskiej) 10,00 zł..

2. Należności obowiązujące w Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej regulujemy na początku miesiąca.
2.1. Nieuregulowanie opłat w wyznaczonych terminach skutkuje niedopuszczeniem do egzaminów semestralnych.
2.2. Wpłat w formie przelewu należy dokonać na konto Kurii Diecezjalnej Toruńskiej:

Diecezja Toruńska


Ul. Łazienna 18

Bank PKO SA nr konta 59 1240 1936 1111 0000 1322 2213

W tytule: Studium Muzyki Kościelnej, imię i nazwisko, opłata za okres…