Galeria

2023-12-24

Jeanne Demessieux - Rorate Caeli (Choral orné)

Julia Piotrowicz (IV rok) - organy Jarosław Ciechacki - przygotowanie i koordynacja realizacja nagrania - Jarosław Ciechacki